สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศรีพรมสุุข
3. เด็กหญิงภัทรพร  ดำดี
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์
2. นางเกียรติสุดา  เงินทอง