สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัตน์  หลงลิว
2. เด็กชายอาทิตย์  หงษ์เจริญ
 
1. นางกัญญาภัค  แสนเวียงจันทร์