สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินพวง
2. เด็กหญิงอริศรา  ท่อนจันทร์
3. เด็กชายเดย์  เพี๊ยบ
 
1. นางกฤติกา  ตีสถิตย์
2. นายเรวัส  นิเวศรัตน์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาตาวี  โคตรพัฒน์
2. เด็กชายตะวัน  กิจสง่าวงศ์
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววชิราพรรณ  อันสมศรี
2. นายวีรยุทธ  โพธิ์ผา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  วงลี
2. เด็กหญิงบุญลือ  เปก
3. เด็กหญิงสุนิศา  จิตรละมูล
 
1. นางกฤติกา  ตีสถิตย์