สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหลาลา
3. เด็กหญิงดวงสุดา  ปิดตาทาโย
4. เด็กหญิงพรกัญญา  จันแดง
5. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรจิตร์
 
1. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว