สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรณธิภาพร  จิตต์สว่าง
 
1. นางวารุนี  จิตต์สว่าง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตน์ชพร  สมหวัง
2. เด็กหญิงลลิตา  หอมห้อย
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุทริยา
 
1. นางนุจรี  แก้วประทีป
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริศนา  ดอกยี่สุ่น
2. เด็กหญิงภารฎีย์  เอี่ยมผิว
 
1. นางนุจรี  แก้วประทีป