สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายนคร   เจ๊ก
2. เด็กหญิงภัชราพร  หอมประไพย์
 
1. นายธีรพล    วรคำ
2. นางรัศมี   จันทะพงษ์
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสลาตัน    หอมเย็น
 
1. นางรัศมี   จันทะพงษ์