สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำหวาย
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทวีชาติ
2. เด็กชายออมทรัพย์  หลักดี
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ