สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกษม  เย็นแย้ม
2. เด็กชายมะนล  นาค
3. เด็กชายเกริกพล  สุดทองมน
 
1. นายมิตรชัย  วงสุริย์
2. นางสาววงเดือน  ชุมเสนา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรนภา  ฉ่ำดำ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  วงค์มนต์
 
1. นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล