สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานี  มั่นจิต
2. เด็กหญิงมาริษา  กันเมฆ
3. เด็กหญิงวันวิสา  ดีจรัส
4. เด็กหญิงวารี  ไวการ
5. เด็กหญิงศรุตยา  มั่นจิตต์
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
2. นางเรณู  มิ่งวิมาร