สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายทรงคุณ   ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงปริศนา   คำน้อย
3. เด็กหญิงอาริษา   ศรีคูณ
 
1. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
2. นายไพรัช  เสาธงใหญ่
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทักษิณา   กุมขุนทด
2. เด็กชายวีรภัทร   แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดีพงษ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง