สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศศิริ   ใจตรง
 
1. นางวรรณศรี   จันทร์เศรษฐี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
2. เด็กหญิงอาทิตญา   เทศวงษ์
 
1. นางสาวรวงนภา   โอดรัมย์