หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส อาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 13.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]