หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 13.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 13.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]