หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ สถานที่แข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 3 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. ณ อาคารโดม
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2556 9.00 - 16.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 25 ส.ค. 2556 9.00 - 15.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 25 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 25 ส.ค. 2556 09.00-15.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]