หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ห้องเล็ก) อาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ห้อง 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโพธสุธน 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโพธสุธน 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30 รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันฯ เวลา 08.00 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]