หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 77 59 78.67% 10 13.33% 3 4% 3 4% 75
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 74 54 76.06% 12 16.9% 4 5.63% 1 1.41% 71
3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 43 24 60% 5 12.5% 3 7.5% 8 20% 40
4 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 62 23 37.1% 9 14.52% 18 29.03% 12 19.35% 62
5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 50 23 47.92% 9 18.75% 6 12.5% 10 20.83% 48
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 55 13 23.64% 21 38.18% 11 20% 10 18.18% 55
7 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 32 12 41.38% 8 27.59% 5 17.24% 4 13.79% 29
8 โรงเรียนวัดพระธาตุ 17 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
9 โรงเรียนวัดวังพระนอน 34 10 29.41% 8 23.53% 8 23.53% 8 23.53% 34
10 โรงเรียนศุภลักษณ์ 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนวัดลาดตาล 17 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
12 โรงเรียนบางแม่หม้าย 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
13 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 22 8 38.1% 5 23.81% 3 14.29% 5 23.81% 21
14 โรงเรียนวัดเสาธง 20 8 40% 3 15% 2 10% 7 35% 20
15 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 39 7 20% 12 34.29% 11 31.43% 5 14.29% 35
16 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 33 7 24.14% 9 31.03% 6 20.69% 7 24.14% 29
17 โรงเรียนสหวิทย์ 34 6 17.65% 13 38.24% 6 17.65% 9 26.47% 34
18 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 24 6 26.09% 9 39.13% 3 13.04% 5 21.74% 23
19 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 21 6 30% 7 35% 1 5% 6 30% 20
20 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 23 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
21 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 17 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 15 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 35 5 15.15% 6 18.18% 11 33.33% 11 33.33% 33
24 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 25 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
25 โรงเรียนวัดช่องลม 30 5 20.83% 4 16.67% 7 29.17% 8 33.33% 24
26 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 15 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
27 โรงเรียนวัดเขาดิน 14 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 5 35.71% 14
28 โรงเรียนวัดปลายนา 26 4 17.39% 5 21.74% 8 34.78% 6 26.09% 23
29 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 22 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 18
30 โรงเรียนวัดยาง 14 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
32 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนสระประทุม 24 3 13.64% 8 36.36% 9 40.91% 2 9.09% 22
34 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 14 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
35 โรงเรียนกฤษณา 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนวัดสวนแตง 22 3 15% 3 15% 5 25% 9 45% 20
37 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
39 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 28 2 7.69% 10 38.46% 10 38.46% 4 15.38% 26
40 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 19 2 11.76% 6 35.29% 3 17.65% 6 35.29% 17
41 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 13 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนบางปลาม้า 14 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
43 โรงเรียนวัดบางเลน 13 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 13
44 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 16 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนวัดแก้ว 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนวัดลำบัว 18 2 13.33% 1 6.67% 8 53.33% 4 26.67% 15
47 โรงเรียนวัดโบสถ์ 12 2 20% 1 10% 4 40% 3 30% 10
48 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
49 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 8 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนวัดคูบัว 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
51 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 10 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
52 โรงเรียนวัดสุขเกษม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
53 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
54 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
55 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านดอนโพ 33 1 4% 7 28% 8 32% 9 36% 25
57 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 13 1 11.11% 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนวัดสาลี 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนวัดพร้าว 10 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 10
60 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 12 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
61 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 10 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
65 โรงเรียนวัดองครักษ์ 7 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
67 โรงเรียนวัดบึงคา 10 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดดารา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดพันตำลึง 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
74 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดคลองโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 13 0 0% 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 12
79 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 17 0 0% 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 13
80 โรงเรียนบ้านรางทอง 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 8 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
82 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (ศรีประจันต์) 10 0 0% 1 10% 3 30% 6 60% 10
83 โรงเรียนวัดพังม่วง 6 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดประชุมชน 7 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
85 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดเถรพลาย 11 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 7 77.78% 9
87 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 6 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
88 โรงเรียนวัดสามทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะออก 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดสามจุ่น 8 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
91 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
92 โรงเรียนวัดลานคา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
93 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]