หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาพระ 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาพระ 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาพระ 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเขาพระ 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาพระ 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาพระ 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ใต้อาคารโรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ใต้อาคารโรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ใต้อาคารโรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ใต้อาคารโรงเรียนวัดหนองตาสาม (ชั้นล่าง) 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5 และห้องเรียน ป.6 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5 และห้องเรียน ป.6 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.4 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.4 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.3 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.3 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.2 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.2 20 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]