หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 21 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 22 พ.ย. 2556 09.00 น. รายงานตัว เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]