หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 79 57 74.03% 7 9.09% 9 11.69% 4 5.19% 77
2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 78 38 48.72% 19 24.36% 11 14.1% 10 12.82% 78
3 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 39 22 56.41% 8 20.51% 6 15.38% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 37 21 58.33% 9 25% 4 11.11% 2 5.56% 36
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 36 18 50% 7 19.44% 5 13.89% 6 16.67% 36
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 32 17 53.13% 8 25% 5 15.63% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนวัดสระด่าน 22 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
8 โรงเรียนวัดจำปา 29 14 51.85% 7 25.93% 2 7.41% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 22 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 30 13 46.43% 7 25% 6 21.43% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 26 12 46.15% 8 30.77% 4 15.38% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 33 12 38.71% 7 22.58% 9 29.03% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนวัดจันทราวาส 22 12 57.14% 7 33.33% 2 9.52% 0 0% 21
14 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 37 11 29.73% 15 40.54% 8 21.62% 3 8.11% 37
15 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 22 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
16 โรงเรียนพลับพลาไชย 20 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
17 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 26 11 47.83% 2 8.7% 7 30.43% 3 13.04% 23
18 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนวัดหนองแจง 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
20 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 21 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
21 โรงเรียนวัดบางบอน 18 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 14 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 3 23.08% 13
24 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 26 8 30.77% 8 30.77% 6 23.08% 4 15.38% 26
25 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 20 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
26 โรงเรียนวัดทับกระดาน 23 8 38.1% 3 14.29% 3 14.29% 7 33.33% 21
27 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 14 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
28 โรงเรียนวัดสระยายโสม 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนวัดโภคาราม 13 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
30 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 14 7 58.33% 0 0% 5 41.67% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 25 6 27.27% 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 22
33 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านนเรศ 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
38 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
39 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 11 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนวัดคอกวัว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดนันทวัน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
45 โรงเรียนวัดคลองตัน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านหัววัง 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนวัดรางกร่าง 15 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
48 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดสระพังลาน 14 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
51 โรงเรียนวัดบางสะแก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 12 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 12
53 โรงเรียนบ้านบัวขาว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
56 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 16 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
59 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
60 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
61 โรงเรียนวัดชีธาราม 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
62 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนสองพี่น้อง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
68 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดบางสาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
72 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
74 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 11 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
75 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนรัตนไพศาล 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
79 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
80 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
81 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
82 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดดอนสุโข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดหนองหลอด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดหัวกลับ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองจิก 9 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านสระหลวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านทะเลบก 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
97 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านหัวเขา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
115 โรงเรียนวัดคณฑี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดยางยี่แส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
123 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดท่าจัด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดช่องลม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
126 โรงเรียนวัดหนองหลุม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
130 โรงเรียนวัดกกม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]