สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 24 22 11 57 57 7 9 4 73
2 วัดทุ่งคอก 10 9 12 31 38 19 11 10 68
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 10 6 4 20 21 9 4 2 34
4 บ้านดอนตำลึง 9 4 2 15 13 7 6 2 26
5 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 8 6 2 16 17 8 5 2 30
6 บ้านหนองจิกรากข่า 8 4 1 13 11 5 3 0 19
7 วัดจันทราวาส 5 4 1 10 12 7 2 0 21
8 วัดสว่างอารมณ์ 5 3 0 8 11 1 0 0 12
9 วัดจำปา 5 1 5 11 14 7 2 4 23
10 วัดสระยายโสม 5 0 1 6 7 3 2 0 12
11 บ้านประทุนทอง 5 0 1 6 7 0 1 0 8
12 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 4 9 2 15 18 7 5 6 30
13 ปรีดาวิทย์ 4 8 8 20 22 8 6 3 36
14 วัดทองประดิษฐ์ 4 4 4 12 11 15 8 3 34
15 บ้านทุ่งดินดำ 4 4 3 11 11 2 7 3 20
16 วัดดอนมะเกลือ 4 3 4 11 12 8 4 2 24
17 วัดรางบัวทอง 4 1 0 5 7 0 5 0 12
18 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 3 3 1 7 8 1 3 2 12
19 วัดทับกระดาน 3 1 1 5 8 3 3 7 14
20 วัดโภคาราม 3 1 1 5 7 2 3 1 12
21 วัดโพธิ์ทองเจริญ 3 0 1 4 6 0 0 0 6
22 วัดยางสว่างอารมณ์ 2 4 3 9 12 7 9 3 28
23 วัดเขาพนมนาง 2 4 2 8 8 8 6 4 22
24 วัดบางบอน 2 3 1 6 9 5 1 3 15
25 พลับพลาไชย 2 2 3 7 11 4 2 3 17
26 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 2 2 2 6 9 6 4 0 19
27 อุภัยภาดาวิทยาลัย 2 2 0 4 4 3 1 2 8
28 วัดไผ่โรงวัว 2 1 4 7 14 5 2 1 21
29 วัดกลางบ้านดอน 2 1 2 5 5 6 3 2 14
30 บ้านหัววัง 2 1 0 3 4 5 0 2 9
31 วัดบางสะแก 2 1 0 3 4 2 1 1 7
32 วัดย่านซื่อ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
33 วัดสำเภาทอง 2 0 2 4 4 0 3 2 7
34 วัดหนองตาสาม 2 0 2 4 4 0 0 0 4
35 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 1 3 9 1 0 3 10
36 บ้านไผ่ตาโม้ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
37 วัดทุ่งเข็น 2 0 0 2 3 1 0 1 4
38 วัดหนองแจง 1 5 4 10 10 4 2 0 16
39 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1 3 4 8 8 5 4 3 17
40 บ้านเขากำแพง 1 3 1 5 6 7 5 4 18
41 บ้านนเรศ 1 3 1 5 5 1 2 2 8
42 วัดนันทวัน 1 3 0 4 5 1 0 0 6
43 วัดสระพังลาน 1 2 3 6 4 3 4 3 11
44 วัดเทพพิทักษ์ 1 2 2 5 4 1 3 4 8
45 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 2 2 5 3 1 0 2 4
46 วัดสระด่าน 1 1 4 6 15 5 1 1 21
47 วัดรางกร่าง 1 1 3 5 4 4 2 5 10
48 บ้านจรเข้สามพัน 1 1 2 4 9 2 1 1 12
49 วัดศรีเฉลิมเขต 1 1 1 3 6 1 0 0 7
50 วัดเวฬุวัน 1 1 1 3 3 0 1 0 4
51 วัดพรสวรรค์ 1 1 0 2 3 2 3 4 8
52 วัดดอนมะนาว 1 1 0 2 3 1 0 0 4
53 บ้านโป่งพรานอินทร์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
54 อนุบาลวัดดงตาล 1 1 0 2 2 2 2 3 6
55 วัดสระศรีเจริญ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
56 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 5 1 1 1 7
57 วัดหนองพันเทา 1 0 1 2 5 1 2 2 8
58 วัดคอกวัว 1 0 1 2 5 1 0 0 6
59 วัดคลองตัน 1 0 1 2 5 0 0 1 5
60 บ้านบัวขาว 1 0 1 2 4 1 0 1 5
61 วัดบางสาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
62 รัตนไพศาล 1 0 1 2 2 1 2 3 5
63 วัดปทุมสราวาส 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 1 2 1 0 1 0 2
65 วัดชีธาราม 1 0 0 1 3 1 1 4 5
66 บ้านหนองกระดี่ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 บ้านรางโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
68 วัดห้วยคู้สามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดคีรีรัตนาราม 0 2 0 2 5 1 2 1 8
70 วัดใหม่พิบูลย์ผล 0 2 0 2 5 0 2 2 7
71 วัดคีรีเจริญผล 0 2 0 2 4 0 3 0 7
72 วัดใหม่บำรุงธรรม 0 2 0 2 2 1 0 2 3
73 วัดหนองยายทรัพย์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
74 ดอนเจดีย์พิทยาคม 0 1 1 2 2 2 4 2 8
75 วัดโคกยายเกตุ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
76 วัดดอนสุโข 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านห้วยม้าลอย 0 1 0 1 3 0 1 1 4
78 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
79 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 1 0 1 2 1 0 2 3
80 วัดท่ากุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 วัดไผ่ขาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 วัดราษฎรบำรุง 0 0 4 4 6 6 1 0 13
83 บ้านหนองสานแตร 0 0 3 3 3 5 4 2 12
84 บ้านดงกะเชา 0 0 2 2 4 4 1 0 9
85 บ้านสระกระโจม 0 0 1 1 5 1 1 2 7
86 หรรษาสุจิตต์วิทยา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
87 บ้านหนองแหน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 วัดหนองหลอด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
89 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองจิก 0 0 1 1 1 3 2 1 6
91 บ้านดอนกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
92 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
93 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 1 1 1 0 1 1 2
94 วัดโคกสำโรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านหัวเขา 0 0 1 1 0 2 2 0 4
96 วัดเขาดีสลัก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 บ้านเขาชานหมาก 0 0 0 0 3 1 2 2 6
98 สองพี่น้อง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
99 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0 2 4 1 3 7
100 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
101 วัดหัวกลับ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
102 บ้านสระหลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
104 บ้านทะเลบก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
105 วัดใหม่นพรัตน์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
106 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
107 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านบ่อสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านสระบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 วัดคณฑี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 วัดยางยี่แส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
118 วัดท่าข้าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดบ่อคู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดศรีสร้อยเพชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 0 0 0 0 1 3 1
123 บ้านหนองกุฏิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดท่าจัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดช่องลม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านหนองโอ่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 อนุบาลเตือนจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 วัดกกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 165 150 508 650 280 196 160 1,126