สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 23 22 11 56 56 7 9 4 72
2 วัดทุ่งคอก 10 9 12 31 38 19 11 10 68
3 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 10 6 4 20 21 9 4 2 34
4 บ้านดอนตำลึง 9 4 2 15 13 7 6 2 26
5 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 8 6 2 16 17 8 5 2 30
6 บ้านหนองจิกรากข่า 8 4 1 13 11 5 3 0 19
7 วัดจันทราวาส 5 4 1 10 12 7 2 0 21
8 วัดสว่างอารมณ์ 5 3 0 8 11 1 0 0 12
9 วัดจำปา 5 1 5 11 14 7 2 4 23
10 วัดสระยายโสม 5 0 1 6 7 3 2 0 12
11 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 4 9 2 15 18 7 5 6 30
12 ปรีดาวิทย์ 4 8 8 20 22 8 6 3 36
13 วัดทองประดิษฐ์ 4 4 4 12 11 15 8 3 34
14 บ้านทุ่งดินดำ 4 4 3 11 11 2 7 3 20
15 วัดดอนมะเกลือ 4 3 4 11 12 8 4 2 24
16 วัดรางบัวทอง 4 1 0 5 7 0 5 0 12
17 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 3 3 1 7 8 1 3 2 12
18 วัดทับกระดาน 3 1 1 5 8 3 3 7 14
19 วัดยางสว่างอารมณ์ 2 4 3 9 12 7 9 3 28
20 วัดบางบอน 2 3 1 6 9 5 1 3 15
21 พลับพลาไชย 2 2 3 7 11 4 2 3 17
22 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 2 2 2 6 9 6 4 0 19
23 อุภัยภาดาวิทยาลัย 2 2 0 4 4 3 1 2 8
24 วัดไผ่โรงวัว 2 1 4 7 14 5 2 1 21
25 วัดกลางบ้านดอน 2 1 2 5 5 6 3 2 14
26 บ้านหัววัง 2 1 0 3 4 5 0 2 9
27 วัดบางสะแก 2 1 0 3 4 2 1 1 7
28 วัดหนองตาสาม 2 0 2 4 4 0 0 0 4
29 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 1 3 9 1 0 3 10
30 วัดโพธิ์ทองเจริญ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
31 วัดทุ่งเข็น 2 0 0 2 3 1 0 1 4
32 วัดหนองแจง 1 5 4 10 10 4 2 0 16
33 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1 3 4 8 8 5 4 3 17
34 บ้านเขากำแพง 1 3 1 5 6 7 5 4 18
35 บ้านนเรศ 1 3 1 5 5 1 2 2 8
36 วัดนันทวัน 1 3 0 4 5 1 0 0 6
37 วัดสระพังลาน 1 2 3 6 4 3 4 3 11
38 วัดเทพพิทักษ์ 1 2 2 5 4 1 3 4 8
39 วัดใหม่ปทุมสูตร 1 2 2 5 3 1 0 2 4
40 วัดสระด่าน 1 1 4 6 15 5 1 1 21
41 วัดรางกร่าง 1 1 3 5 4 4 2 5 10
42 บ้านจรเข้สามพัน 1 1 2 4 9 2 1 1 12
43 วัดศรีเฉลิมเขต 1 1 1 3 6 1 0 0 7
44 วัดเวฬุวัน 1 1 1 3 3 0 1 0 4
45 วัดพรสวรรค์ 1 1 0 2 3 2 3 4 8
46 วัดดอนมะนาว 1 1 0 2 3 1 0 0 4
47 บ้านโป่งพรานอินทร์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
48 อนุบาลวัดดงตาล 1 1 0 2 2 2 2 3 6
49 วัดสระศรีเจริญ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
50 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 5 1 1 1 7
51 วัดหนองพันเทา 1 0 1 2 5 1 2 2 8
52 วัดคอกวัว 1 0 1 2 5 1 0 0 6
53 วัดคลองตัน 1 0 1 2 5 0 0 1 5
54 บ้านบัวขาว 1 0 1 2 4 1 0 1 5
55 บ้านประทุนทอง 1 0 1 2 3 0 1 0 4
56 วัดบางสาม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
57 รัตนไพศาล 1 0 1 2 2 1 2 3 5
58 วัดปทุมสราวาส 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 1 2 1 0 1 0 2
60 วัดชีธาราม 1 0 0 1 3 1 1 4 5
61 บ้านไผ่ตาโม้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองกระดี่ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
63 บ้านรางโพธิ์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
64 วัดเขาพนมนาง 0 4 2 6 6 8 6 4 20
65 วัดคีรีรัตนาราม 0 2 0 2 5 1 2 1 8
66 วัดใหม่พิบูลย์ผล 0 2 0 2 5 0 2 2 7
67 วัดคีรีเจริญผล 0 2 0 2 4 0 3 0 7
68 วัดโภคาราม 0 1 1 2 4 2 3 1 9
69 วัดหนองยายทรัพย์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
70 ดอนเจดีย์พิทยาคม 0 1 1 2 2 2 4 2 8
71 วัดโคกยายเกตุ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
72 วัดดอนสุโข 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านห้วยม้าลอย 0 1 0 1 3 0 1 1 4
74 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
75 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 0 1 0 1 2 1 0 2 3
76 วัดท่ากุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 วัดย่านซื่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 วัดไผ่ขาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 วัดราษฎรบำรุง 0 0 4 4 6 6 1 0 13
80 บ้านหนองสานแตร 0 0 3 3 3 5 4 2 12
81 บ้านดงกะเชา 0 0 2 2 4 4 1 0 9
82 วัดสำเภาทอง 0 0 2 2 2 0 3 2 5
83 บ้านสระกระโจม 0 0 1 1 5 1 1 2 7
84 หรรษาสุจิตต์วิทยา 0 0 1 1 2 1 1 1 4
85 บ้านหนองแหน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 วัดหนองหลอด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 วัดหัวโพธิ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองจิก 0 0 1 1 1 3 2 1 6
89 บ้านดอนกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
90 บ้านห้วยหิน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
91 วัดสระกร่างเจริญธรรม 0 0 1 1 1 0 1 1 2
92 วัดโคกสำโรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหัวเขา 0 0 1 1 0 2 2 0 4
94 วัดเขาดีสลัก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
95 บ้านเขาชานหมาก 0 0 0 0 3 1 2 2 6
96 สองพี่น้อง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
97 บ้านหนองกระทู้ 0 0 0 0 2 4 1 3 7
98 วัดเนินพระปรางค์ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
99 วัดหัวกลับ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 บ้านสระหลวง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
102 บ้านทะเลบก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
103 วัดใหม่นพรัตน์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
104 วัดสามัคคีธรรม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
105 บ้านโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
107 บ้านบ่อสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านสระบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านสะพังกร่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองเฝ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดปทุมวนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดโพธิ์เขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดคณฑี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 วัดยางยี่แส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดใหม่บำรุงธรรม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
117 วัดท่าข้าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดบ่อคู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดศรีสร้อยเพชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 0 0 0 0 1 3 1
122 บ้านหนองกุฏิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 วัดท่าจัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดช่องลม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
125 วัดหนองหลุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 บ้านหนองโอ่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 อนุบาลเตือนจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 วัดกกม่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 163 150 489 631 280 196 160 1,107