เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
22 พ.ย. 2556
23 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  โรงเรียนที่มีนักเรียนตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค  กรุณาติดตามข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  เป็นหลัก  http://central63.sillapa.net/sp-center/
 
 


แจ้ง ประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

 
 


หนังสือแจ้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพป. สพม.
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการ
หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯและงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ
บัตรเชิญพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
แผนที่เส้นทางไปสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการให้คะแนน การประกวดมาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
การ แข่งขันกิจกรรมมาร์ชชิงความดี เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโตนดหลวงวิทยา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แทน
เอกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
กิจกรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1 - 6 และ กิจกรรมสวดมนต์แปล ม.1 - 6 มีการแข่งขันเพียง 2 วัน ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2556 (เฉพาะระดับ สพป. เท่านั้น) คลิกที่นี่
บทอาขยานทำนองเสนาะและหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ สพม.
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"   กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัคร 0-3 ทีม 
[หนังสือแจ้งประกาศ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 คลิกที่นี่]
 

 

โรงเรียนที่มีนักเรียนตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค  กรุณาติดตามข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ http://central63.sillapa.net/sp-center/

 การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัว แทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์์ สพฐ.
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 
 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่
 การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ
 ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่

 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"
  กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
คลิกดาวน์โหลดที่นี่
  เนื่องด้วยการแก้ไข เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ในระดับภาคนั้นเลยกำหนดการที่ได้กำหนดไว้ คือ 2-6 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาและอนุมัติผลการขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน ตามกำหนดเวลา 7-10 ธันวาคม 2556 ดังนั้น จึงขอปิดระบบการขอแก้ไข เปลี่ยนตัวผ่านทางระบบ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ ผู้ที่ส่งเมล์เพื่อขอเปลี่ยนตัว ทางคณะกรรมการไม่รับพิจารณาแล้ว ขอให้งดส่งเรื่องผ่านเข้าเมล์ ขอให้ติดตามการดำเนินการในเรื่องการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนตัวที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
Email สำหรับการติดต่อสอบถาม หรือประสานงานในระดับภาค ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่เมล์ sill63.central@gmail.com

 
  ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
สพป.สพ.3 ได้โอนข้อมูลตัวแทนโรงเรียน/นักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคแล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค http://central63.sillapa.net/sp-center/
- โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) วันที่ 2-6 ธันวาคม 2556 (ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่
อนึ่ง การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต  (เอกสารตามเกณฑ์)  พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
- คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข/ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 7-10 ธันวาคม 2556
- โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
 
   
  กิจกรรมการแข่งขันที่ต้องส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า  คลิกที่นี่
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า  กรุณาจัดส่งเอกสารตามรูปแบบและจำนวนซึ่งทางเจ้าภาพได้กำหนดไว้ (ภายในวันที่ 9 ธันวาคม  2556) ซึ่งสามารถส่งไปยังที่อยู่ ดังนี้ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดก
ารศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   ถนนคีรีรัถยา  ตำบลธงชัย    อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  76000
 
 

ตารางการแข่งขัน สพป. สพม. ในระดับภาค 
ให้ตรวจสอบจากเว็บที่นี่เป็นหลัก
 คลิกที่นี่

 
  ข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าพักของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.  2556)

1) วัดชีสระอินทร์  พักได้ 150-200 คน
    
- โรงเรียนวัดป่าสะแก 27 คน
     - โรงเรียนวัดหนองผักนาก 46 คน
     - โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 7 คน
2) วัดชมพูพน  พักได้ 50-60 คน (เต็มแล้ว) 
     - โรงเรียนวัดบางขวาก 68 คน

3) วัดขุนตรา  พักได้ 50-60 คน
     - โรงเรียนบ้านกล้วย 18 คน

 --------------------------------------------------------------

โรงแรมที่พักในจังหวัดเพชรบุรี
แผนที่และแผนผัง ระดับปฐมวัย ประถมและมัธยมขยายโอกาส
     รายชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ และผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามารถคลิก Download ได้ที่นี่
     อนึ่ง  ในส่วนของสถานที่พัก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  ได้จองสถานที่พักไว้ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม  2556  ณ  จังหวัดเพชรบุรี ไว้แล้ว  โดยโรงเรียนสามารถนำนักเรียน และครูผู้สอนเข้าพักในวัด จำนวน 3  แห่ง  ดังนี้   แบบสำรวจการเข้าพัก (จองก่อนได้ก่อน)
1) วัดชีสระอินทร์  โทร. 08-1986-4016 
2) วัดชมพูพน  โทร. 08-9550-6269  และ
3) วัดขุนตรา  โทร. 08-5704-3595
กรุณาให้ข้อมูลตามแบบสำรวจส่งคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2556  เท่านั้น (อยู่ในอำเภอเมืองฯ ทั้งหมด และห่างจากสถานที่จัดนิทรรศการ/พิธีเปิดไม่เกิน 5 กิโลเมตร) 
 
 

แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
1. โรงเรียนที่มีตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป ดูได้ที่ สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค  ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูฝึกสอน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม  2556  และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม  2556 เป็นต้นไป  ผ่านเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 
2. หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต
/โรงเรียน/คณะกรรมการดำเนินงานพิมพ์เกียรติบัตรได้ที่  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินฯ พิมพ์เกียรติบัตรได้ที่ พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
3. สพป.จะเปิดระบบให้พิมพ์เกียรตบัตรนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  หลังจากตรวจสอบผลการแข่งขันฯ ครบทุกรายการกิจกรรมแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกำหนดการพิมพ์อีกครั้ง  หรือดูได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้

 
  เอกสารการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

กรรมการอำนวยการตัดสินแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ประจำสนามแข่งขัน)  และกรรมการประมวลผลฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้


รายชื่อผู้ประสานงานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  กรรมการฝ่ายประมวลผลฯ  และกรรมการฝ่ายบริการ (อาหารและเครื่องดื่ม)
เปลียนผู้ประสานงานฝ่ายบริการโรเรียนวัดสามัคคีธรรม (21 พ.ย. 2556)
รายชื่อผู้รับผิดชอบโปรแกรมระดับสหวิทยาเขต
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
 

  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ จาก สพฐ.
      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด   โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 คลิกได้ที่นี่
2. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  คลิกได้ที่นี่
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 1,179
จำนวนนักเรียน 2,759
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,608
จำนวนกรรมการ 1,036
ครู+นักเรียน 4,367
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,403
ประกาศผลแล้ว 191/191 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 61
สัปดาห์ที่แล้ว 176
เดือนนี้ 439
เดือนที่แล้ว 441
ปีนี้ 1,612
ทั้งหมด 173,400