หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   29 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
4 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
6 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
7 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
10 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
11 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
12 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
14 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
15 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
16 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
17 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
18 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
19 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
20 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
21 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
22 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
23 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
24 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
21 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
22 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
4 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 120 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
5 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
6 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
7 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
8 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
9 283 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
10 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 176 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
2 178 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
4 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
7 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
8 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556
9 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 28 พ.ย. 2556

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]