หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 60 38 64.41% 12 20.34% 4 6.78% 5 8.47% 59
2 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 60 36 66.67% 7 12.96% 6 11.11% 5 9.26% 54
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 50 32 65.31% 7 14.29% 3 6.12% 7 14.29% 49
4 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 52 29 61.7% 5 10.64% 3 6.38% 10 21.28% 47
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 45 24 60% 5 12.5% 5 12.5% 6 15% 40
6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 54 23 46.94% 13 26.53% 8 16.33% 5 10.2% 49
7 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 40 23 63.89% 7 19.44% 3 8.33% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 48 20 44.44% 10 22.22% 7 15.56% 8 17.78% 45
9 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 35 19 54.29% 9 25.71% 3 8.57% 4 11.43% 35
10 โรงเรียนวัดสลุด 40 19 54.29% 2 5.71% 6 17.14% 8 22.86% 35
11 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 42 18 47.37% 12 31.58% 3 7.89% 5 13.16% 38
12 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 44 17 45.95% 9 24.32% 3 8.11% 8 21.62% 37
13 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 33 15 48.39% 11 35.48% 2 6.45% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 26 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนวัดหนามแดง 37 14 40% 9 25.71% 6 17.14% 6 17.14% 35
16 โรงเรียนคลองบางแก้ว 36 13 40.63% 6 18.75% 6 18.75% 7 21.88% 32
17 โรงเรียนวัดบัวโรย 27 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 31 11 37.93% 7 24.14% 3 10.34% 8 27.59% 29
19 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 29 11 45.83% 4 16.67% 7 29.17% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 32 10 34.48% 11 37.93% 5 17.24% 3 10.34% 29
21 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 25 10 47.62% 7 33.33% 1 4.76% 3 14.29% 21
22 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 19 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 19 10 62.5% 2 12.5% 4 25% 0 0% 16
24 โรงเรียนสาธิตบางนา 18 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 23 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 11 50% 22
26 โรงเรียนศรีดรุณ 16 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 24 5 23.81% 8 38.1% 3 14.29% 5 23.81% 21
29 โรงเรียนคลองบางกระบือ 23 5 25% 5 25% 7 35% 3 15% 20
30 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 18 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 6 35.29% 17
31 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 20 5 26.32% 2 10.53% 7 36.84% 5 26.32% 19
32 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 16 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
33 โรงเรียนวัดบางบ่อ 16 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
34 โรงเรียนไพรีขยาด 16 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 7 46.67% 15
35 โรงเรียนวัดโคธาราม 16 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
36 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 19 3 17.65% 4 23.53% 9 52.94% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนวัดบางเพรียง 18 3 20% 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 15
38 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
39 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 12 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
43 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 14 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
44 โรงเรียนคลองหลุมลึก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนเกวลินวิทยา 15 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 3 25% 12
46 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
47 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 10 1 10% 1 10% 5 50% 3 30% 10
49 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 11 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
51 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนคลองบางกะสี 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
53 โรงเรียนวัดสีล้ง 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
54 โรงเรียนวัดสร่างโศก 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
55 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
56 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]