สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 14 9 8 31 38 12 4 5 54
2 วัดเสาธงกลาง 14 4 0 18 16 9 3 8 28
3 วัดราษฎร์บูรณะ 13 5 4 22 23 13 8 5 44
4 วัดบางพลีใหญ่ใน 12 10 10 32 32 7 3 7 42
5 วัดสลุด 12 3 4 19 19 2 6 8 27
6 วัดกิ่งแก้ว 11 7 6 24 17 9 3 4 29
7 คลองบางน้ำจืด 11 6 4 21 23 7 3 3 33
8 วัดศรีวารีน้อย 8 14 6 28 25 6 6 5 37
9 รัตนโกสินทร์ 9 8 6 5 19 24 5 5 6 34
10 คลองเจริญราษฎร์ 8 0 0 8 10 2 4 0 16
11 วัดบางพลีใหญ่กลาง 7 6 5 18 20 8 7 7 35
12 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 7 5 4 16 16 12 3 5 31
13 วัดบัวโรย 7 1 1 9 9 2 4 1 15
14 วัดนิยมยาตรา 6 3 5 14 14 5 2 2 21
15 วัดจรเข้ใหญ่ 6 3 4 13 15 11 2 3 28
16 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 5 3 3 11 10 6 1 2 17
17 วัดบางโฉลงใน 5 3 2 10 22 4 3 9 29
18 ตลาดบางพลีน้อย 4 2 2 8 11 4 7 2 22
19 ปากคลองชวดใหญ่ 4 0 1 5 6 3 0 0 9
20 คลองบางแก้ว 3 2 1 6 13 6 6 7 25
21 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 0 0 3 3 4 9 1 16
22 วัดมงคลโคธาวาส 1 4 3 8 11 7 3 8 21
23 วัดเสาธงนอก 1 4 0 5 10 7 1 3 18
24 สาธิตบางนา 1 3 4 8 7 4 3 3 14
25 วัดหนามแดง 1 3 0 4 6 9 6 6 21
26 วัดบางพลีน้อย 1 2 1 4 3 2 1 1 6
27 เกวลินวิทยา 1 1 1 3 2 3 5 3 10
28 เตรียมปริญญานุสรณ์ 1 1 0 2 4 6 2 3 12
29 วัดโคธาราม 1 1 0 2 4 2 1 4 7
30 คลองบางกระบือ 1 0 1 2 5 5 7 3 17
31 ไพรีขยาด 1 0 1 2 4 3 1 7 8
32 สุเหร่าบางกะสี 1 0 1 2 4 2 7 5 13
33 วัดเกาะแก้ว 1 0 1 2 2 3 1 1 6
34 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 3 2 3 2 8
35 คลองหลุมลึก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
36 คลองปลัดเปรียง 1 0 0 1 1 2 0 3 3
37 วัดหัวคู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 5 2 7 10 11 5 3 26
39 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 2 2 4 7 2 2 11 11
40 พรหมพิกุลทอง 0 2 2 4 5 8 3 5 16
41 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 2 2 4 5 4 2 6 11
42 ศรีดรุณ 0 1 3 4 6 4 1 0 11
43 วัดบางนางเพ็ง 0 1 2 3 3 2 1 0 6
44 วัดบางบ่อ 0 1 1 2 4 4 2 5 10
45 วัดบางเพรียง 0 1 1 2 3 4 6 2 13
46 วัดมงคลนิมิตร 0 1 0 1 1 1 2 3 4
47 สุเหร่าบ้านไร่ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
48 ไทยรัฐวิทยา 71 0 0 1 1 2 2 3 3 7
49 วัดบางโฉลงนอก 0 0 0 0 2 2 3 2 7
50 คลองกระแชงเตย 0 0 0 0 1 1 5 3 7
51 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 3 1 5
52 คลองบางกะสี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
53 วัดสีล้ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
54 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 1 2 2
55 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
56 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
รวม 184 127 106 417 486 248 171 195 905