เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ก.ย. 2556
8 ก.ย. 2556
9 ก.ย. 2556
10 ก.ย. 2556
11 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประชาสัมพันธ์


หนังสือแจ้ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน สพป. สพม.
      หมายเหตุ : ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดนิทรรศการ
หนังสือเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานฯและงานเลี้ยงต้อนรับ
กำหนดการพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ
บัตรเชิญพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
แผนที่เส้นทางไปสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
แนวทางการให้คะแนน การประกวดมาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
เอกสารรายงานทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ม.1 - ม.3 (ขยายโอกาส) ขอเพิ่มจำนวนเป็น 8 เล่ม
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ม.1 - 6 และ กิจกรรมสวดมนต์แปล ม.1 - 6 มีการแข่งขันเพียง 2 วัน ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2556 (เฉพาะระดับ สพป. เท่านั้น) คลิกที่นี่
บทอาขยานทำนองเสนาะและหัวข้อสุนทรพจน์ ระดับ สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ประเด็น "อ่านหนังสือพัฒนาคนสู่การพัฒนาชาติ"

แจ้งประกาศคุณสมบัติสถานศึกษา นักเรียน วิธีการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนระดับต่าง ๆ  และจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
งดการเพิ่มทีมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13:39 น.
การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู
 การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์์ สพฐ.
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 ตัวอย่างเอกสารในการแก้ไขชื่อ  ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 
 ตัวอย่างเอกสารในการขอเปลี่ยนตัว ดาว์นโหลดคลิกที่นี่ 

 การเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน อ่านรายละเอียดดังแนบ
 ตัวอย่างเอกสารในการเพิ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 15:00 น.
กำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคกลางและภาคตะวันออก


แจ้งกำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคกลางและภาคตะวันออก
1. เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค – 1 ธันวาคม 2556
2. เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 2-6 ธันวาคม 2556
3. คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 7-10 ธันวาคม 2556
4. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 12 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
5. แข่งขันวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:41 น.
:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.

:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.

 
 
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:48 น.
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก

  ตารางการแข่งขัน  ภาษาไทย
  ตารางการแข่งขัน  คณิตศาสตร์
  ตารางการแข่งขัน  วิทยาศาสตร์  (4 ตุลาคม 2556) ประถม ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   หมายเหตุ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จะต้องส่งเอกสารรายงานโครงงานฯ  จำนวน  6  ชุด  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ภายในวันที่  9  ธค.  2556  (เพิมเติม) 15 ตค. 2556 
  ตารางการแข่งขัน  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถม ตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สถานที่แข่งขันโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)  6 พฤศจิกายน 2556
  ตารางการแข่งขัน  สุขศึกษา และพลศึกษา 18 ตุลาคม 2556
  ตารางการแข่งขัน  ศิลปะ  ตารางแข่งขันศิลปะ(เพิ่มเติม) (11 ตุลาคม 2556)
  ตารางการแข่งขัน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เนื่องจากมีบางรายการมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามผู้ประสานงานด้วยค่ะ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน(4 ตค. 2556)
  ตารางการแข่งขัน  คอมพิวเตอร์  /  หุ่นยนต์ ประถม มัธยม ตรวจสอบตารางการแข่งขันหุ่นยนต์  สถานที่แข่งขันโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  (4 พย.2556) ประถม ตรวจสอบตารางการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉพาะคอมพิวเตอร์) สถานที่แข่งขันโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ (5 พย. 56)
  ตารางการแข่งขัน  ภาษาต่างประเทศ ประถม  แก้ไขตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   21 พฤศจิกายน 2556
สามารดูตารางการแข่งขันฉบับสมบูรณ์ที https://sites.google.com/site/sillapa63pbi

วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม 2556 เวลา 15:22 น.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556

   ลำดับที่  ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 63  ประจำปีการศึกษา 2556  วันที่ 24 - 26  ธันวาคม  2556  ณ  จังหวัดเพชรบุรี

 โทรศัพท์ติดต่อเรื่องที่พักได้ที่นี่  (ที่พักประเภทโรงเรียน) (ที่พักประเภทวัด)

 ตารางรายชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระและผู้ประสานงานการแข่งขัน ฯ ระดับภาค จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 13:09 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 163
จำนวนทีม 3,192
จำนวนนักเรียน 6,827
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,075
จำนวนกรรมการ 1,016
ครู+นักเรียน 10,902
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,918
ประกาศผลแล้ว 236/236 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 66
สัปดาห์นี้ 152
สัปดาห์ที่แล้ว 90
เดือนนี้ 330
เดือนที่แล้ว 535
ปีนี้ 865
ทั้งหมด 220,997