หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2. 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
3. 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 4. 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]