หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... กลุ่ม ......
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 2. 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
3. 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 4. 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
5. 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 6. 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
7. 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 8. 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9. 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 10. 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
11. 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 12. 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
13. 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 14. 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
15. 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 16. 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
17. 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]