หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นางประภัสสร์ อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 089 - 245 - 1558
2 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นางณิชกานต์ โถวรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.10 080 - 654 - 6750
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายคำรณ เกตุย้อย ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081 - 736 - 9214
4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นางบัวจงกล จันทรสุพิศ 085 - 181 - 9909
5 โรงเรียนดอนยางวิทยา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายโกศล น่วมมะโน ผอ.ร.ร.บ้านดอนยาง 081 - 570 - 5530
6 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นางประภัสสร์ อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 089 - 245 - 1558
7 โรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวพิสมัย บุตรฉ่ำ 087 - 151 - 2847
8 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางวรรณา พวงนิล ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081-736-7245
9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางวนิดา เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ สพม.10 080 - 926 - 2121
10 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางวรรณา พวงนิล ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081 - 736 - 7245
11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081 - 763 - 1636
12 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางวรรณา พวงนิล ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081-736-7245
13 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายอนิรุทธ์ บัวทอง ผอ.ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสา 081 - 914 - 8034
14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นางประภัสสร์ อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 089 - 245 - 1558
15 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081-194-1204
16 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081-194-1204
17 โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางพรสวรรค์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 086 - 903 - 9731
18 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นางประภัสสร์ อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 089 - 245 - 1558
19 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นางวนิดา เอี่ยมสอาด 080 - 926 - 2121
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081-194-1204
21 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นางวณิกกุล อภิรักษ์สุตานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 081 - 581 - 5789
22 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายโกวิท กรีทวี ผอ.ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 081 - 705 - 5280
23 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นางวนิดา เอี่ยมสอาด 080 - 926 - 2121

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]