หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 25 ธ.ค. 2556 09:00-12:00 นางสาวบุญทวี สาดสาน 081-293-5254 และ นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 086-081-2202
2 130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 25 ธ.ค. 2556 09:00-12:00 นางสาวบุญทวี สาดสาน 081-293-5254 และ นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 086-081-2202
3 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 25 ธ.ค. 2556 09:00-10:00 นางสาวบุญทวี สาดสาน 081-293-5254 และ นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 086-081-2202
4 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 25 ธ.ค. 2556 09:00-10:00 นางสาวบุญทวี สาดสาน 081-293-5254 และ นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 086-081-2202
5 133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 25 ธ.ค. 2556 09:00-12:00 นางสาวบุญทวี สาดสาน 081-293-5254 และ นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 086-081-2202


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]