หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา หอประชุม ชั้น ม.1 - ม.6 ห้อง หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.30 - 16.00น. นายสมชาย สังข์คงเมือง 0843141071 นายสมบูรณ์ ชมชูชื่น 0858022934
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อาคาร 3 ชั้น 1-3 ห้อง 326-338 ห้องประชุมเพชรโศภิต,ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ทีมแข่งขันต้องส่งเอกสารประกอบการแข่งขันไปยังศูนย์แข่งขันภายในวันที่ 9 ธ.ค.2556 และในวันแข่งขันรายตัวเวลา 7.30-8.30 น.ผู้ประสานงาน นายสำราญวาริน ศิริรักษ์ โทร.0892126894 ที่อยู่ ร.ร. : บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต อาคาร 3 ชั้น 1-3 ห้อง 326-338 ห้องประชุมเพชรโศภิต,ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ทีมแข่งขันต้องส่งเอกสารประกอบการแข่งขันไปยังศูนย์แข่งขันภายในวันที่ 9 ธ.ค.2556 และในวันแข่งขันรายงานตัวเลา 7.30-8.30 น ผู้ประสานงาน นายสำราญวาริน ศิริรักษ์ โทร.0892126894 ที่อยู่ ร.ร. : บ้านปากคลอง หมู่ที่ 4 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
9.30-1200 รายงานตัว 7.30-9.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
9.30-1200 รายงานตัว 7.30-9.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]