หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 076 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 44 108 69
2 077 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1 3 1
3 078 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 60 180 89
4 079 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1 1 1
5 081 โรงเรียนวัดสิงห์ 2 3 2
6 082 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 7 66 19
7 083 โรงเรียนสาครพิทยาคม 3 3 3
8 084 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 10 26 18
9 085 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 9 17 10
10 086 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 3 14 3
11 088 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 11 25 14
12 089 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1 3 2
13 087 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 2
14 080 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 27 102 55
รวม 181 553 288
841

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]