หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 516 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 67 215 100
2 517 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 11 36 11
3 518 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 34 111 45
4 519 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 9 28 10
5 520 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 10 15 14
6 521 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 6 20 11
7 522 โรงเรียนองครักษ์ 15 94 26
8 523 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6 19 10
9 524 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 2 13 2
10 525 โรงเรียนเมืองนครนายก 5 19 7
11 526 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 2 8 5
รวม 167 578 241
819

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]