หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 113 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 28 21
2 114 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 37 112 49
3 115 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 11 36 20
4 118 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 2 2 2
5 119 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1 3 2
6 120 โรงเรียนบางเลนวิทยา 2 2 2
7 121 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 3 13 4
8 122 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 23 59 37
9 125 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 9 22 14
10 126 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 35 147 54
11 127 โรงเรียนสามพรานวิทยา 12 49 17
12 129 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 1 1 1
13 131 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1 3 2
14 132 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 2 4 3
15 116 โรงเรียนนักบุญเปโตร 2 5 4
16 117 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 33 105 54
17 123 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 1 1
18 124 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 5 7 6
19 128 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 17 111 37
20 130 โรงเรียนเจี้ยนหัว 3 22 5
รวม 214 732 335
1067

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]