หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 686 โรงเรียนราชวินิต 1 2 1
2 676 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 6 8 7
3 677 โรงเรียนทวีธาภิเศก 12 31 21
4 678 โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 2 6 4
5 679 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 18 49 21
6 680 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 6 20 12
7 681 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 1 1
8 682 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 11 90 29
9 683 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 6 8 7
10 745 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 0 0 0
11 684 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 18 55 30
12 685 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 12 22 17
13 687 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3 74 11
14 688 โรงเรียนวัดบวรมงคล 3 4 4
15 689 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 5 20 7
16 690 โรงเรียนวัดราชบพิธ 6 14 11
17 691 โรงเรียนวัดสระเกศ 2 10 4
18 692 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 3 9 6
19 693 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 13 38 22
20 694 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 10 113 25
21 695 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 8 22 11
22 696 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 6 26 13
23 697 โรงเรียนสวนอนันต์ 5 14 7
24 698 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 6 4
25 699 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 5 24 11
26 700 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 4 104 14
27 701 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 3 4 4
28 703 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 18 24 20
29 704 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 11 26 15
30 705 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 13 9
31 706 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 6 8 7
32 702 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 4 3
รวม 213 849 358
1207

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]