หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 709 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 7 16 11
2 712 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 28 16
3 713 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 20 8
4 714 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 4 34 11
5 715 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 11 27 20
6 716 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 9 6
7 872 โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนีย) 0 0 0
8 869 โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนีย)2 0 0 0
9 718 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 11 33 16
10 719 โรงเรียนมหรรณพาราม 5 15 9
11 720 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 20 5
12 721 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 5 16 9
13 722 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 9 61 22
14 875 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 0 0 0
15 723 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 3 6 4
16 724 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 7 32 16
17 725 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 4 11 7
18 726 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 25 69 36
19 727 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 4 13 6
20 728 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 4 6 5
21 729 โรงเรียนวัดรางบัว 2 2 2
22 730 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 7 13 11
23 731 โรงเรียนวัดราชโอรส 9 22 15
24 732 โรงเรียนวัดอินทาราม 3 5 4
25 733 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 10 20 16
26 734 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 9 19 13
27 735 โรงเรียนศึกษานารี 14 62 26
28 736 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 8 23 14
29 737 โรงเรียนสตรีวิทยา 10 42 19
30 873 โรงเรียนสตรีวิทยา2 0 0 0
31 738 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 8 24 13
32 739 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 5 10 5
33 866 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0
34 740 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 4 6 5
35 870 โรงเรียนหอวัง 0 0 0
36 871 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0
37 742 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 10 59 14
38 743 โรงเรียนโยธินบูรณะ 12 97 24
39 744 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 3 14 6
40 707 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 1 1 1
41 708 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 3 5 3
42 711 โรงเรียนทิวไผ่งาม 1 1 1
43 717 โรงเรียนบูรณะศึกษา 2 3 3
44 741 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2 2 2
45 710 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 1 1 1
รวม 239 847 405
1252

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]