หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 810 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2 3 2
2 811 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 4 8 6
3 812 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 9 37 15
4 813 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 12 25 13
5 814 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 6 46 15
6 815 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 12 68 23
7 816 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 7 52 11
8 817 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 13 31 20
9 818 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 9 26 13
10 819 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 18 116 35
11 821 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 5 21 8
12 823 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 2 3 2
13 824 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 3 7 5
14 825 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 1 1 1
15 867 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง. 1 3 2
16 826 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 16 36 22
17 827 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 9 32 15
18 828 โรงเรียนสารวิทยา 8 19 13
19 829 โรงเรียนสิริรัตนาธร 9 70 9
20 830 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 5 16 7
21 831 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 5 17 5
22 833 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 2 7 4
23 834 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 12 29 17
24 835 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 12 22 20
25 836 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 8 18 12
26 837 โรงเรียนเทพลีลา 6 9 8
27 838 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 5 9 7
28 822 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 1 1
29 832 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1
30 820 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1 2 1
รวม 204 735 313
1048

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]