หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 839 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 3 9 6
2 840 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 10 35 17
3 841 โรงเรียนนนทรีวิทยา 4 9 4
4 842 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 20 40 25
5 843 โรงเรียนบางกะปิ 2 4 2
6 844 โรงเรียนปทุมคงคา 5 7 7
7 845 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 5 14 6
8 846 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 4 23 9
9 847 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 5 18 10
10 848 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 6 10 7
11 849 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 6 20 10
12 850 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 13 125 18
13 851 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 6 26 11
14 852 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 5 9 8
15 854 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 6 7 7
16 855 โรงเรียนศรีพฤฒา 3 12 5
17 856 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 3 8 4
18 857 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 31 68 48
19 858 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 26 81 42
20 859 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 4 12 6
21 860 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 9 48 11
22 861 โรงเรียนหอวัง 16 31 21
23 863 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1 3 2
24 864 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 3 1
25 865 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 7 37 13
26 853 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 3 3 3
27 862 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 2 1
รวม 205 664 304
968

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]