หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 322 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 8 15 11
2 323 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 6 22 8
3 324 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 10 44 17
4 325 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 37 114 51
5 326 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 19 118 35
6 327 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 9 16 15
7 328 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 27 110 44
8 329 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 3 1
9 330 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 47 111 69
10 331 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 22 66 32
11 332 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 12 65 20
รวม 198 684 303
987

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]