หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 061 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 22 66 31
2 062 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 12 103 14
3 063 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 2 18 6
4 064 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 23 13
5 065 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 14 40 24
6 066 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 4 12 6
7 068 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 6 31 9
8 069 โรงเรียนปทุมวิไล 28 117 41
9 070 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 7 46 15
10 071 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 60 154 98
11 074 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 4 11 5
12 075 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 9 133 19
13 067 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1 3 2
14 073 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2 13 2
15 072 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 4 2
รวม 184 774 287
1061

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]