หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 039 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1 2 2
2 040 โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 2 2
3 042 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 1 1
4 044 โรงเรียนอุดมวิทยา 2 2 2
5 045 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 3 7 5
6 048 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 2 4 3
7 035 โรงเรียนธัญบุรี 28 101 49
8 036 โรงเรียนธัญรัตน์ 41 115 70
9 037 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 13 60 24
10 038 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 30 157 44
11 041 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 38 109 59
12 043 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 16 47 28
13 046 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 19 65 40
14 047 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 3 12 5
รวม 199 684 334
1018

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]