หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 770 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 4 28 9
2 771 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 10 50 15
3 772 โรงเรียนยางชุมวิทยา 1 3 2
4 773 โรงเรียนรักษ์วิทยา 10 19 14
5 774 โรงเรียนวังไกลกังวล 29 78 42
6 775 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 2 18 7
7 776 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 29 57 41
8 777 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 9 34 16
9 778 โรงเรียนหัวหิน 35 101 59
10 779 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 8 46 13
11 780 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 9 23 10
12 781 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 14 59 23
13 782 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 7 20 11
14 783 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1 1 1
รวม 168 537 263
800

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]