หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 540 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 5 10 5
2 541 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 53 139 85
3 542 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 3 8 5
4 543 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 11 117 19
5 544 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 28 132 62
6 545 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 5 6 5
7 546 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 20 47 24
8 547 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 31 152 56
9 548 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 5 5 5
10 549 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 3 14 6
11 550 โรงเรียนอนุชนศึกษา 2 2 2
12 551 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 5 10 8
รวม 171 642 282
924

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]