หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 796 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 10 26 15
2 868 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1 3 1
3 798 โรงเรียนชิตใจชื่น 5 11 6
4 799 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 26 146 57
5 800 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 48 228 71
6 801 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 30 94 43
7 805 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 6 20 10
8 806 โรงเรียนศรีมโหสถ 10 26 20
9 807 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 2 4 3
10 808 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 1 1
11 809 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1 3 1
12 797 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1 1 1
13 802 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 11 23 15
14 803 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 11 20 13
15 804 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 2 16 2
รวม 165 622 259
881

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]