หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 345 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 26 65 42
2 347 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 2 3 3
3 348 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 2 7 4
4 349 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 19 54 35
5 350 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 6 14 10
6 351 โรงเรียนบางปะหัน 3 7 5
7 352 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 4 9 6
8 353 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 19 80 32
9 354 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 8 16 12
10 355 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 5 26 10
11 357 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 7 19 13
12 358 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 7 47 16
13 359 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 71 178 97
14 361 โรงเรียนอุทัย 8 19 14
15 360 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 6 14 9
16 346 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 5 18 11
17 356 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 4 5 5
รวม 202 581 324
905

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]