หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 362 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 6 13 9
2 363 โรงเรียนบางบาล 5 21 9
3 364 โรงเรียนบางปะอิน 3 9 6
4 365 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 27 68 41
5 366 โรงเรียนบางไทรวิทยา 21 53 29
6 367 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 4 10 8
7 368 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 32 69 53
8 369 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 21 49 32
9 370 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 2 3 3
10 371 โรงเรียนสาคลีวิทยา 5 12 9
11 372 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 9 23 14
12 373 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 41 174 78
รวม 176 504 291
795

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]