หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 583 โรงเรียนคงคาราม 30 65 42
2 584 โรงเรียนดอนยางวิทยา 1 2 1
3 585 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 5 26 10
4 586 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 66 226 116
5 587 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 12 24 19
6 588 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 4 32 4
7 589 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 3 3
8 590 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 3 16 3
9 591 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 8 19 13
10 592 โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี 6 63 8
11 593 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 22 38 29
12 594 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 38 122 65
13 595 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 2 4 3
รวม 199 640 316
956

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]