หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 596 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 60 115 88
2 597 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 9 18 12
3 598 โรงเรียนท่ายางวิทยา 13 25 13
4 599 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 26 118 45
5 600 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1 5 1
6 601 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 12 26 14
7 602 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 12 25 17
8 603 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 4 17 6
9 604 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 9 21 12
10 605 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 7 33 9
11 606 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 9 15 13
รวม 162 418 230
648

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]