หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 429 โรงเรียนนิคมวิทยา 10 41 18
2 430 โรงเรียนบ้านค่าย 14 34 24
3 431 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 18 115 43
4 432 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 4 15 9
5 434 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 20 53 30
6 435 โรงเรียนระยองวิทยาคม 44 83 60
7 436 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 2 3 2
8 437 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 10 66 19
9 438 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 19 102 40
10 441 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 14 44 25
11 443 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 4 18 4
12 439 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 3 4 3
13 440 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1 8 3
14 442 โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ 3 3 3
15 433 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 10 19 15
รวม 176 608 298
906

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]