หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 313 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 3 15 3
2 314 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 21 60 29
3 315 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 20 42 33
4 317 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 24 63 30
5 318 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 8 19 10
6 319 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 6 73 18
7 320 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 10 31 16
8 321 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 69 257 117
9 316 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 5 2
รวม 162 565 258
823

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]